Ooglaseren

Het menselijk oog is een belangrijk aspect/onderdeel van het menselijk lichaam. De ogen worden constant gebruikt om signalen op te vangen en visueel te vertalen voor onze hersenen. Het oog is heel kwetsbaar en bij sommige mensen kunnen de ogen ook wel eens een afwijking vertonen zoals bijziendheid, verziendheid of astigmatisme. Gelukkig bestaan er de dag van vandaag al heel wat technieken en methoden die deze ongemakken kunnen verlichten en zelfs kunnen verhelpen.

Vison Ooglaseren

Indicaties & voorbereidende onderzoeken
Bij een refractieve laseroperatie wordt een correctie doorgevoerd van refractieve afwijkingen zoals verziendheid, verziendheid of agnosticisme. Je dient echter aan enkele voorwaarden te voldoen om hiervoor in aanmerking te (kunnen) komen:

  • Minimum leeftijd is 18 jaar
  • Een stabiele refractie geniet de voorkeur d.w.z. geen recente veranderingen aan bril of lenzen
  • Geen oogziekten naast de refractie
  • Verkeren in goede gezondheid

Deze voorwaarden maken deel uit van een uitgebreid vooronderzoek dat als doel heeft na te gaan of jouw ogen in aanmerking komen voor zo’n laserbehandeling of niet. Verder worden de verwachtingen en eventuele risico’s op complicaties aangehaald en uitvoerig besproken. Zo weet je waar je aan toe bent. Om het onderzoek vlot te laten verlopen in de beste omstandigheden wordt er gevraagd om de lenzen reeds enkele dagen voor het onderzoek uit te laten.

Doel van een laseroperatie

  • Weer volop en ook in alle vrijheid kunnen genieten van het leven zonder een of ander optisch hulpmiddel
  • De ideale oplossing wanneer het dragen van een bril of contactlenzen niet verdragen wordt

Hoe gaat zo’n laseroperatie in zijn werk?
Het behandelen van de ogen via de lasermethode maakt gebruik van laserpulsen van zo’n 192 nm golflengte. Op die manier kan er op een preciese manier hoornvliesweefsel weggenomen worden. In functie van het aantal laserpulsen en de positionering ervan op het oog kan men dan hoornvliesweefsel gaan verwijderen wat leidt tot een correctie van de refractie-afwijking.

Eventuele complicaties bij laser refractie
De refractieve lasermethode is een zeer veilige techniek voor laseroperaties. Heel wat oogartsen ter wereld hebben hier hun eigen ogen reeds mee laten behandelen. Een laserbehandeling, hoe enorm veilig ook, kan echter nooit 100% succes garanderen. Het risico op complicaties kan echter redelijk klein gehouden worden door een aantal belangrijke factoren. Zo spelen de ervaring en de deskundigheid van de behandelende oogarts en bovenal van de chirurg een grote rol. Daarnaast is ook de kwaliteit van de medische apparatuur van groot belang. Een complicatie hoeft niet altijd een negatieve bijklank te krijgen, integendeel. Door zijn ervaring en kennis kan de chirurg een eventuele complicatie herkennen en vroegtijdig ingrijpen. Door dat vroegtijdige ingrijpen zal er dan geen schade of pijn aan de (na-)behandeling te pas komen. Zo is de operatie zeker en vast geslaagd.

Er zijn een aantal complicaties die minder positief en makkelijk te verhelpen zijn, maar deze zijn echter heel zeldzaam. Ook hier spelen ervaring en deskundigheid een belangrijke rol en deze verbeteren alleen maar met de kennis en de vooruitgang in de wetenschap en de medische wereld.

De lasermethode: het oog wil ook wat
De lasermethode wordt vandaag de dag steeds meer toegepast en met veel succes. Heel wat mensen kiezen ervoor en hebben er ook geen spijt van. Hun leven onderging een aangename verandering en ze zijn er heel tevreden over.

Zit je bril je in de weg als je een avondje op stap gaat?